anti-CTLA-4-monoklonaaliset vasta-aineet

 
Monoklonaalisia vasta-aineita käytetään immunoterapiaan tuotetaan keinotekoisesti solukloonin näin ollen koostua yhdestä tyypin immunoglobuliinia. Ne on suunnattu spesifisiä antigeenejä ja sitoutuvat antigeeneihin muodostaen kompleksin. Kompleksi voidaan tunnistaa ja tuhonnut fagosyyttien tai käyttää muihin diagnostisiin tarkoituksiin. Anti-CTLA-4-monoklonaaliset vasta-aineet on suunnattu inhibitorinen reseptori CD152 (CTLA-4). Niitä voidaan käyttää hoitoon tietyntyyppisten melanoomaan.

Sairaudet, jotka liittyvät anti-CTLA-4-monoklonaaliset vasta-aineet